Contactadres

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot:

Nationaal Comité Scheikundeolympiade

p/a SLO, t.a.v. Evelien Veltman
Postbus 502
3800 AM Amersfoort
tel. (033) 484 0339
e-mail: e.veltman @ slo.nl

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u sturen naar: info @ scheikundeolympiade.nl